FANDOM


  • Hindi inaasahang pagbubuntis
Naipakita sa teksto na kahit anong pag-iingat ang gawin habang nagtatalik ay hindi pa rin maiiwasan ang pagdadalang-tao ng babae. Naging tama ang desisyon ni Lorna na kahit mag-isa lamang siya, ipinagpatuloy pa rin niya ang pagbubuntis.
  • Responsabilidad
Naging huwaran si Lorna at Edward sa pag-ako ng kanilang mga responsabilidad. Pareho nilang hindi tinakasan ang mga naging dulot ng kanilang pagtatalik.
  • Kamusmusan
Si Net ang simbolo ng kamusmusan sa akdang ito. Bilang isang bata, hindi isa sa mga naging takot niya ang pakikipag-usap sa mga taong hindi niya kilala.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.